Zubrus

Komandinės sporto šakos sieks pakeisti finansavimo paskirstymo tvarką

Olimpinės komandinės sporto šakos siūlo tobulinti aukšto meistriškumo finansavimo paskirstymo tvarką „Lietuvos

O, Sportas! O, Sportas!